Instituto DYM col.labora amb Barcelona Global en l’ enquesta International Talent Monitor

Un dels grans reptes de Barcelona Global ha estat, des del principi, per saber què pensen els professionals internacionals que viuen i treballen a Barcelona sobre la ciutat i identificar els obstacles que ha de ser va saltar per fer més fàcil atraure’ls- i molt més fàcil mantenir-los.

Mitjançant el International Talent Monitor ens comuniquem directament amb el talent internacional i actuem per millorar el seu sentit de pertinença a la ciutat i la implicació.

Els resultats ens ajuden  a millorar i no caure en la complaença.

Treball de camp realitzat per Instituto DYM.

Present