¿Quiénes somos?

La nostra història

Institut DYM és una de les empreses més reconegudes a Espanya en estudis de mercat i opinió.

Institut DYM va ser fundat el 1962 i és pioner en múltiples desenvolupaments metodològics en el camp de la investigació de mercat.

Institut DYM és una de les empreses independents més grans d’Espanya que ofereix tots els serveis i les solucions als problemes d’investigació.

Instituto DYM ha implementat un pla d’igualtat en la seva organització. La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes (Llei d’Igualtat).

23_10_09_LOGO_IGUALDAD_EN_LA_EMPRESA_250x

Els directius d’Institut DYM pertanyen a:

AEDEMO (Associació Espanyola d’Estudis de Mercat, Màrqueting i Opinió)www.aedemo.es

i a ESOMAR “The World Organisation for enabling better research into markets, consumer and societies.” www.esomar.org

Institut DYM és membre d’ANEIMO (Associació Nacional d’Empreses d’Investigació de Mercats i Opinió Pública) www.aneimo.com

En l’àmbit international Institut DYM està relacionat amb les empreses més importants d’Europa i els Estats Units.

LA NOSTRA FILOSOFIA

“Proporcionar anàlisis objectives d’informacions de caràcter quantitatiu i qualitatiu que serveixin per millorar la presa de decisions de les empreses tant públiques com privades a través d’estudis d’opinió i de mercat, amb vocació de servei.”

Carlos Clavero
Director General