¿Quiénes somos?

Política de qualitat

Institut DYM ha estat acreditat amb la Norma UNE-ISO 20252, certificada per AENOR i el codi de conducta CCI/ESOMAR.

Aquesta norma regula els processos de treball i els mecanismes de control de qualitat de totes les fases de cada treball, des de l’elaboració de propostes i informes, fins al disseny de qüestionaris, treball de camp, codificació i tabulació de dades, informes, conclusions.

Institut DYM, com a membre d’ANEIMO, desenvolupa el SISTEMA SACC (Sistema Aneimo de Qualitat de Captacions).

El Sistema Aneimo de Qualitat de Captacions (SACC) forma part del programa de qualitat que ANEIMO promou dins del sector d’investigació.

Gràcies al SACC, tant el client com l’empresa que realitza estudis qualitatius poden disposar d’informació sobre la participació prèvia dels seleccionats en altres estudis qualitatius. Això permet evitar l’assistència reiterada i millorar així el sistema de reclutament.